17 Ağu 2017 Perşembe

2tvhk-ab01Talasemi ve Hemoglobinopatiler’in ülkemizde bir halk sağlığı sorunu olması, T.C. Sağlık Bakanlığı birimlerinin, Hemoglobinopati Tarama Merkezleri ile Tanı ve Tedavi Merkezlerinin hekim ve hemşirelerinin, Talasemi ve Hemoglobinopatili hasta ve ailelerinin ortak bir platformda bir araya gelmelerini gerekli kılmaktadır.

Talasemi Federasyonu Bilim Kurulu, Talasemi ve Hemoglobinopatiler alanındaki bilimsel değişim ve gelişmeleri birlikte değerlendirmek, bu gelişimlerin hastalarının yaşam kalitesine yansıması için gerekli standartları geliştirmek üzere Talasemi ve Hemoglobinopatiler Kongresi düzenlemenin bu amaca hizmet edeceğini değerlendirmiştir. 

  

Ayrıntılı bilgi için...