17 Ağu 2017 Perşembe

1)      İl merkezindeki doğum yapılan ya da çocuk hastanesi formundaki tüm hastanelerin(devlet, üniversite, özel, asker gibi) değerlendirmenin yapıldığı yıl içinde  açılanlar hariç  bebek dostu olmalarının sağlanması

2)      İlçelerde bulunan doğum yapılan ya da çocuk hastanelerinin  % 75’ inin bebek dostu olmasının sağlanması

3)      İlde “Bebek Dostu” ünvanı alan hastanelerin her sene “Bebek Dostu Hastane Kendi Kendine Değerlendirme Formu” kullanılarak ilin kendisi tarafından değerlendirilmesinin yapılması

4)      İl genelindeki birinci basamak sağlık kuruluşlarının %50 sinin bebek dostu olmasının sağlanması ve(eğitim düzenlenmesi yılda 2 kere)

5)      Emzirmenin ve anne sütünün desteklenmesine yönelik en az 10 sosyal aktivitenin gerçekleştirilmesi

6)      İl Genel Meclisi’ nde emzirmeyi destekleyen bir Bebek Dostu grubun olmasının sağlanması